Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu

Niedźwiedź 21a, 32-090 Słomniki

Program Unijny-"Eksperci Programowania W Podregionie Krakowskim"

Zwiększenie umiejętności programowania wśród uczniów klas 1-3 Szkoły Podstawowej

Nauka programowania staje się stałym elementem programu nauczania w szkołach. W nowej podstawie programowej Ministerstwo Edukacji Narodowej wskazało jako szczególnie istotne wdrażanie w procesie edukacyjnym umiejętności  logicznego myślenia, programowania, posługiwania się aplikacjami i korzystania z różnych żródeł informacji. Projekty "Eksperci Programowania..." wychodzą naprzeciw potrzebom nauczycieli w zakresie zdobywania kompetencji i kwalifikacji do prowadzenia zajęć w tym zakresie.

Projekty "Eksperci programowania" współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowanna lata 2014-2020 mają na celu zwiększenie szans na satysfakcjonującą i skuteczną edukację, podniesienie kompetencji i wiedzy nauczycieli, niwelowanie ograniczeń technicznych, organizacyjnych szkół  z województwa śląskiego, małopolskiego i lubelskiego.

Dzieci poprzez zabawę będą uczyć się podstaw programowania z użyciem programów Scratch, Scratch Jr lub Baltie. Zajęcia z użyciem maty edukacyjnej i klocków Lego WeDo 2 pozwolą w formie zabawy rozwijać w uczniach kompetencje informatyczne, myślenie komputacyjne, zdolność do kreatywnego rozwiązywania problemów i myślenia algorytmicznego.