Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu

Niedźwiedź 21a, 32-090 Słomniki

Kalendarz roku 2017/2018

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Niedźwiedziu

30 sierpnia 2017

Zebranie plenarne Rady Pedagogicznej SP godz. 10.00

4 września 2017

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 – sala gimnastyczna.                                          Klasy 0-3 SP godz. 9.00, Msza Św. godz. 10.00, klasy 4-7 SP, II, III G  godz. 11.00

18 września 2017

Szkoleniowe zebranie Rady Pedagogicznej godz. 15.30

19 września 2017

Zebranie z rodzicami – klasy 0-3 SP godz. 16.30, klasy 4-7 SP, II, IIIG godz. 18.00

13 października 2017

Spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej

16 października 2017

Ślubowanie uczniów klasy pierwszej SP, pasowanie na przedszkolaka.

23 października 2017

Zebranie szkoleniowe Rady Pedagogicznej.

10 listopada 2017

Spotkanie z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

11 listopada 2018

Narodowe Święto Niepodległości - udział  w uroczystościach gminnych.

13 listopada 2017

Zebranie z rodzicami – klasy 0-3 SP godz. 17.00

14 listopada 2017

Zebranie z rodzicami – klasy 4-7 SP, II, III G  godz. 17.00

23 listopada 2017

Zabawa andrzejkowa SP + G

22 grudnia 2017

Jasełka, wigilia nauczycieli i pracowników.

23 – 31 grudnia 2017

Zimowa przerwa świąteczna

22 stycznia 2018

Dzień Babci i Dziadka – klasy 2

23 stycznia 2018

Dzień Babci i Dziadka - przedszkole

24 stycznia 2018

Dzień Babci i Dziadka – oddziały 0

29 stycznia 2018

Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej godz. 15.30

1 lutego 2018

Zebranie podsumowujące Rady Pedagogicznej

5 lutego 2018

Zebranie z rodzicami – klasy 0-3 SP godz. 17.00

6 lutego 2018

Zebranie z rodzicami – klasy 4-7 SP, II, III G  godz. 17.00

8 lutego 2018

Zabawa karnawałowa SP + G

12 – 25 lutego 2018

Ferie zimowe

marzec 2018

Zebranie szkoleniowe Rady Pedagogicznej.

29 marca – 3 kwietnia

Wiosenna przerwa świąteczna

9 kwietnia 2018

Zebranie z rodzicami – klasy 0-3 SP godz. 17.00

10 kwietnia 2018

Zebranie z rodzicami – klasy 4-7 SP, II, III G  godz. 17.00

18 kwietnia 2018

Egzamin gimnazjalny część humanistyczna. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla SP, G

19 kwietnia 2018

Egzamin gimnazjalny część matematyczno – przyrodnicza. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla SP, G

20 kwietnia 2018

Egzamin gimnazjalny język obcy nowożytny. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla SP, G

30 kwietnia 2018

Spotkanie z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

2 maja 2018

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych SP, G

3 maja 2018

Święto Konstytucji 3 Maja – udział  w uroczystościach gminnych.

4 maja 2018

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych SP, G

23 maja 2018

Zebranie z rodzicami – klasy 0-3 SP godz. 16.30, klasy 4-7 SP, G godz. 18.00

24 maja 2018

Dzień Matki – oddziały 0

25 maja 2018

Dzień Matki – klasy 3

28 maja 2018

Dzień Matki - przedszkole

1 czerwca 2018

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych SP, G

4 czerwca 2018

Dzień Dziecka – Dzień Sportu

10 czerwca 2018

Piknik rodzinny

15 czerwca 2018

Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej godz. 15.30

20 czerwca 2018

Dzień gimnazjalisty, podsumowanie projektów gimnazjalnych – dzień                   z wychowawcą.

21 czerwca 2018

Komers uczniów klas III G

22 czerwca 2018

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Klasy 4-7 SP, IIG godz. 9.00, Msza Św. godz. 10.00, klasy 0-3 SP  godz. 11.00.

26 czerwca 2018

Zebranie podsumowujące Rady Pedagogicznej.

20 – 24 sierpnia 2018

Egzaminy poprawkowe – SP, G.