Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu

Niedźwiedź 21a, 32-090 Słomniki

Zajęcia pozalekcyjne

 

    REALIZACJA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

w roku szkolnym 2017/2018

-zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

-zajęcia rozwijające

-zajęcia rytmiczno-muzyczne

-kółko ortograficzne

-kółko językowe

-zajęcia profilaktyczne-wspierające

-opiekuńczo-wychowawcze

-zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu

-kółko warcabowe

-Szkolny Klub Podróżnika

-aerobic

-kółko matematyczne

-zajęcia rozwijające z fizyki

-kółko biblijne

Organizowane są również wyjazdy na zajęcia na basenie (Park Wodny w Krakowie), a także do teatru i kina.Od czterech lat odbywają się w naszej szkole cykliczne spotkania z muzykami Krakowskiej Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie.