Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu

Niedźwiedź 21a, 32-090 Słomniki

Innowacje pedagogiczne

W roku szkolnym 2017/2018 prowadzone są następujące innowacje pedagogiczne:

1.Spotkanie z teatrem

prowadzone przez Panią Jolantę Kiędrachę w Oddziale Przedszkolnym

2.Legendy Krakowa i okolic

prowadzone przez Panią Joannę Sobczyk w Oddziale Przedszkolnym

W roku szkolnym 2016/2017 prowadzone są następujące innowacje pedagogiczne:

1.Kolorowe zabawy w formie zajęć plastycznych

prowadzone przez Panią Martę Sobecką w Przedszkolu

2.Zaczarowane melodie-zajęcia rytmiczno-muzyczne w edukacji wczesnoszkolnej 

prowadzone przez Panią Sylwię Gradzik w  klasie II b

3.Kreatywne myślenie i twórcze działanie

prowadzone przez Panią Małgorzatę Buławę w klasie III b

4.Szkolny Klub Podróżnika jako aktywny sposób spędzania czasu wolnego

prowadzony przez Panie: Marzenę Kopcińską-Kapustę i Gabrielę  Blarowską