Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu

Niedźwiedź 21a, 32-090 Słomniki

Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. O szkole

O szkole

 

Dojazd do ZS w Niedźwiedziu

 

 mapa dojazdowa

 

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki

w Niedźwiedziu

Rok szkolny 2017/2018

W roku szkolnym 2017/2018 do szkoły uczęszcza 321uczniów:

Oddziały przedszkolne-84 

-Grupa młodsza-25

-Grupa starsza-25

-"0a"-17

-"0b"-17

Szkoła Podstawowa liczy 197 uczniów:

1-10

2a-11

2b-16

3a-19

3b-18

4a-21

4b-19

5a-15

5b-15

6-20

7a-16

7b-17

Oddziały gimnazjalne-40

II-18

III-22

W Szkole uczy  34  nauczycieli .
Zatrudniony jest także pedagog szkolny i logopeda.
Szkoła posiada 12 pomieszczeń do nauki, w tym niepełnowymiarową salę gimnastyczną, pracownię komputerową i bibliotekę.
Uczniowie mogą w  wolnym czasie korzystać  z pracowni multimedialnej. 
W większości sal zainstalowano rzutniki multimedialne i ekrany. Jedną z klas wyposażono w tablicę interaktywną.
Działa świetlica szkolna, z której korzysta 160 uczniów.
Prowadzona jest stołówka szkolna. Promując zdrowy tryb życia ZS w Niedźwiedziu bierze udział w akcji  "Owoce w szkole", "Szklanka mleka".
Czas pracy szkoły : 8.00 - 16.00.
Uczniowie mają zapewniony bezpieczny transport do i  ze szkoły.
Organizacje społeczne istniejące w szkole to: Samorząd Szkolny, Spółdzielnia Uczniowska .
W szkole realizowane są następujące programy:
-"Czyste powietrze wokół nas"
-"Nie pal przy mnie proszę"
-"Znajdź włąsciwe rozwiązanie"
-"Trzymaj formę".

Artykuły