Jesteś tutaj: Start / Działalność

Działalność

W Zespole Szkół uczy 32 nauczycieli . Zatrudniony jest także pedagog szkolny  oraz logopeda. Szkoła posiada 12 pomieszczeń do nauki, w tym niepełnowymiarową salę gimnastyczną, pracownię komputerową. Uczniowie mogą w  wolnym czasie korzystać  z pracowni multimedialnej. Działa świetlica szkolna, z której korzysta 179 uczniów. Prowadzona jest stołówka szkolna. Czas pracy szkoły trwa w godzinach od 8.00 do 15.10.                                         
Organizacje społeczne istniejące w szkole to: Samorząd Szkolny, Spółdzielnia Uczniowska.
Zajęcia pozalekcyjne zorganizowane są w ramach kółek: języka angielskiego, wokalnego, polonistycznego, informatycznego, matematycznego, przyrodniczego, plastycznego, historycznego. Organizowane są także wyjazdy na zajęcia na pływalni w Krakowie.

W Zespole Szkół realizowane są następujące projekty unijne:

  • Oddział Przedszkolny - „Słomniki - gmina przyjazna przedszkolakom”.
  • Klasy I-III Szkoły Podstawowej - „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą    do wiedzy”.
  • Gimnazjum -  „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów uczęszczających   do gimnazjum na terenie Gminy Słomniki”.

Działania w ramach projektu obejmują prowadzenie zajęć wyrównawczych w zakresie języka angielskiego, matematyki, fizyki, chemii, biologii, informatyki, geografii oraz zajęć rozszerzających wiedzę z nauk humanistycznych i podstaw przedsiębiorczości. Dodatkowo uczniowie mogą korzystać z poradnictwa i doradztwa edukacyjno - zawodowego a także skorzystać z pomocy:

  • logopedy,
  • psychologa,
  • pedagoga.

W ramach zajęć pozaszkolnych organizowane są wycieczki tematyczne, konkursy międzyszkolne, konkursy tematyczne, kurs efektywnych technik uczenia się.

Informacje o artykule

Tytuł dokumentu:Działalność
Data utworzenia:2016-11-21
Załączniki: Brak załączników
Osoba sporządzająca dokument:Admin
Osoba wprowadzająca dokument:Admin
Dokument wyświetlono:235
Rejestr zmian:

Pokaż rejestr zmian