Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu

Niedźwiedź 21a, 32-090 Słomniki

Klasa IV a-VII b

Zestaw programów nauczania podręczników szkolnych

Zestaw podręczników szkolnych
dla klasy IV a ,b –  Szkoła  Podstawowa
 

 

L.p.


Przedmiot


Podręcznik

 

1.

Język polski

,,Nowe słowa na start’. Podręcznik do j. polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej.  A.Klimowicz, M.Derlukiewicz wyd. Nowa Era sp. z. o.o

 

2.

 

Język angielski

 

 

,,Evolution plus’. Klasa 4  Nick Beare  wyd. Macmillan Polska sp. zo.o

 

3.

matematyka

,,Matematyka z plusem 4” Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej.

M.Dobrowolska, M.Jucewicz, M.Karpiński, P.Zarzycki  GWO

 

4.

 

 

historia

 

,,Wczoraj i dziś’ Podręcznik do historii dla klasy czwartej szkoły podstawowej.

B.Olszewska, W.Surdyk-Ferstch, G.Wojciechowski wyd. Nowa Era sp.z.o.o

 

5.

 

 

 

przyroda

 

 

 

,,Tajemnice przyrody’ Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej. M.Marko-Warsłowska, F.Szlajer, J.Stawarz wyd. Nowa Era sp.z.o.o

 

6.

 

 

Technika

,,Jak to działa” Podręcznik do techniki dla klasy czwartej. L.Łabecki, M.Łabecka wyd. Nowa Era sp.z.o.o

 

7.

 

plastyka

,,Do dzieła’ Podręcznik do klasy czwartej szkoły podstawowej. J.Lukas, K.Onak  wyd. Nowa Era sp. z o.o

 

8.

muzyka

,,Lekcja muzyki’ Podręcznik do klasy czwartej szkoły podstawowej. M.Gromek, G.Kilbach wyd. Nowa Era sp.z.o.o

 

9.

 

Informatyka

,,Lubię to” Podręcznik do informatyki w klasie czwartej. M.Kęska wyd. Nowa Era sp.z.o.o

 

10.

 

Wychowanie fizyczne

 

----------------------------------------------------

 

11.

Religia

 

Miejsca pełne BOGActw". Podręcznik do nauki religii dla klasy 4, autorzy: ks. Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Bogusław Nosek, wyd. Jedność.

 

12.

Wychowanie  do życia w rodzinie

 

----------------------------------------------------

Zestaw podręczników szkolnych
dla klasy Va,b  –  Szkoła  Podstawowa

 

L.p.

 


Przedmiot

 


Podręcznik

 

1.

Język polski

Część 1 „Kształcenie literackie i kulturowe” , Danuta Chwastniewska, Agnieszka Gorzłaczyńska-Mróz, D. Rożek

„Słowa na start!” Podręcznik do języka polskiego do klasy 5 szkoły podstawowej .

Część 2 „ Kształcenie językowe”wyd. Nowa Era

2.

język

angielski

 

Evolution Plus 2. Student’s Book, aut. Nick Beare, wyd. Macmillan Polska

3.

matematyka

Matematyka z plusem (klasy IV-VI ). Matematyka 5. Podręcznik i ćw. dla klasy pątej szkoły podstawowej, Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Piotr Zarzycki M.Dobrowolska, Gdańskie Wyd. Oświatowe Sp. j.

4.

 

 

historia i społeczeństwo

 

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy 5 szkoły podstawowej, Grzegorz Wojciechowski wyd. Nowa Era Spółka z o.o. , podr +ćw.

 

5.

 

 

 

przyroda

 

 

 

Tajemnice przyrody 5. Podręcznik dla klasy 5 szkoły podstawowej. Janina Ślosarczyk, Ryszard Kozik, Feliks Szlajfer Nowa Era Spółka z o.o.

 

6.

 

 

Zajęcia techniczne

 

Jak to działa? Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klas 4-6 szkoły podstawowej Lech Łabecki, Marta Łabecka, Wydawnictwo Era Sp. z o.o.

 

7.

Plastyka

„Do dzieła !” Podręcznik do plastyki dla klasy 5 aut. J. Lukas, K. Onak wyd. Nowa Era

 

8.

Muzyka

I gra muzyka. Podręcznik do muzyki dla klas IV-VI szkoły podstawowej, Monika Gromek, Grażyna Kilbach, wyd.  Nowa Era Spółka z o.o.

 

9.

zajęcia komputerowe

Lubię to!. Podręcznik do zajęć komputerowych dla klasy 5,aut. M. Kęska, wyd. Nowa Era

 

10.

Wychowanie fizyczne

 

------------------------------------------------------

 

11.

Wychowanie do życia w rodzinie

 

-------------------------------------------------------

 

12.

Religia

 

Spotkania uBOGAcające. Podręcznik do religii dla klasy 5 szkoły podstawowej, autorzy: ks. Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska, wyd. Jedność.

Zestaw podręczników szkolnych
dla klasy VI  –  Szkoła  Podstawowa
 

 

L.p.


Przedmiot


Podręcznik

 

1.


Język polski

Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa  6 Ewa Horwath, Anita Żegień Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o.

Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia. Podręcznik z ćw. Szkoła podstawowa. Klasa 6. Część 1. E. Horwath, Anita Żegień, Wyd. WSiP Sp. z o.o.

Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia. Podręcznik z ćwiczeniami. Szkoła podstawowa. Klasa 6. Część 2 Ewa Horwath, A. Żegień,  Wyd. WSiP Sp. z o.o.

 

2.

Język angielski

 

 

Ski high część 3, podr+ćw,Brian Abbs, Ingrid Freebairn, Dorota Łoś-Sapiejewska,  wyd. Pearson Central Europe Sp. z o.o.

 

3.

matematyka

Matematyka z plusem (klasy IV-VI ). Matematyka 6. Podręcznik i ćw. dla klasy 6. szkoły podstawowej, Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Piotr Zarzycki M. Dobrowolska, wyd. GWO

 

4.

 

 

historia i społeczeństwo

 

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy VI szkoły podstawowej, Grzegorz Wojciechowski wyd. Nowa Era Spółka z o.o. , podr +ćw.

 

5.

 

 

 

przyroda

 

 

 

Tajemnice przyrody 6. Podręcznik dla klasy 6 szkoły podstawowej. Janina Ślosarczyk, Ryszard Kozik, Feliks Szlajfer Nowa Era Spółka z o.o.

 

6.

 

 

Zajęcia techniczne

 

Jak to działa? Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klas 4-6 szkoły podstawowej Lech Łabecki, Marta Łabecka, Wydawnictwo Era Sp. z o.o.

 

7.

plastyka

Ale plastyka! Podręcznik do plastyki dla szkoły podstawowej. B. Marcinkowska, Lidia Frydzińska-Świątczak, Wydawnictwo

Nowa Era

 

8.

muzyka

I gra muzyka. Podręcznik do muzyki dla klas IV-VI szkoły podstawowej, Monika Gromek, Grażyna Kilbach, wyd.  Nowa Era Spółka z o.o.

 

9.

zajęcia komputerowe

Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV – VI. ( G. Kobe, wyd. Migra ).

 

10.

Wychowanie fizyczne

 

--------------------------------------------------------

 

11.

Wychowanie do życia w rodzinie

 

………………………………………….

 

12.

Religia

 

Tajemnice BOGAtego życia. Podręcznik do religii dla klasy 6 szkoły podstawowej, autorzy: ks. Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska, wyd. Jedność. 

Zestaw podręczników szkolnych
dla  klasy  VII a,b -Szkoła Podstawowa

 

L.p.


Przedmiot


Podręcznik

 

1.

J. polski

,,Nowe słowa na start’ Podręczni do j.polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej. J.Kościerzyńska, M.Chmiel, M.Szulc  wyd. Nowa Era sp.z.o.o

 

2.

Historia

 

,,Wczoraj i dziś’ Podręcznik do historii dla klasy siódmej szkoły podstawowej. J.Kłaczow, A.Łaszkiwicz, S.Roszak wyd. Nowa Era sp.z.o.o

 

3.

 

Matematyka

,,Matematyka z plusem’

 

4.

 

J. angielski

,,All Clear’ Klasa 7.P.Howarth, P.ReilyD.Morris wyd. Macmillan Polska sp.z.o.o

 

5.

 

J. niemiecki

,,Beste Freunde 1’ m.Georgiakaki , M.Bovermann wyd. Hauber

 

6.

 

Fizyka

 

,,Świat fizyki’ Podręcznik .Szkoła podstawowa klasa 7. B.Sagnowski M.R. Rozenbajger, D.Szot-Gawlik, M.Godlewska   wyd. WSiP

 

7.

Chemia

,,Chemia Nowej Ery7’Podręcznik do klasy siódmej szkoły podstawowej. J.Kulawik, T.Kulawik, M.Litwin

Wyd. Nowa Era sp.z.o.o

 

8.

Biologia

,,Puls Zycia’ Podręcznik do klasy siódmej szkoły podstawowej  M.Jefimow wyd. Nowa Era sp.z.o.o

 

9.

 

 

Geografia

 

 

,,Planeta Nowa’ Podręczni do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej. J.Malarz M.Szubert, T.Rachwał  wyd. Nowa Era sp.z.o.o

10.

 

Informatyka

 

,,Lubię to’ podręcznik do informatyki dla klasy 7 szkoły podstawowej.  J.Koba

 

11.

Religia

 

,,Błogosławieni, którzy szukają Jezusa’  K.Mielnicki wyd, Jedność

 

12.

 

 

 

Wychowanie
fizyczne

 

 

 

13.

 

 

 

Wychowanie
do życia w rodzinie

 

 

 

------------------------------------------------

10.

 

Muzyka

,,Lekcja muzyki’ Podręcznik do muzyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej. M.Gromek, G.Kilbach wyd. Nowa Era sp.z.o.o

10.

 

Plastyka

,,Do dzieła’ podręcznik do plastyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej.   M. Ipczyńska, N.Mrozkowiak  wyd. Nowa Era sp.z.o.o